www.izgradnja-sibenik.hr
>>> TVRTKA >>> DJELATNOST >>> REFERENCE >>> PRODAJA >>> LOKACIJA
UPRAVA::
tel: 022/334-433
fax: 022/338-880
mail:
gp-izgradnja@si.htnet.hr

PRODAJA
BETONA, TUCANIKA
tel:   022/213-791
mob. 091/122-1036
mob. 091/122-1045

 • Trgovina na malo cvijećem
 • Trgovina na malo gorivima
 • Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
 • Trgovina na malo izvan prodavaonica
 • Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuću
 • Hoteli
 • Omladinski hoteli i planinarski domovi
 • Kampovi i kampirališta
 • Ostali smještaj za boravak turista
 • Ostali smještaj
 • Restorani
 • Barovi
 • Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom
 • Prijevoz robe (tereta) cestom
 • Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
 • Poslovanje nekretninama
 • Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
 • Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada
 • nadzor nad građenjem
 • izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
 • inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
 • geološke i istražne djelatnosti
 • Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 • Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu
 • Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga
Copyright © 2007, Izgradnja d.d. Šibenik. Sva prava pridržana.